Rendelés: Bp., XIII. Katona József utca 16. (Jászai Mari térhez közel)
Időpontot a 06 30 9540821-es számon, vagy a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen tud kérni

Analitikus pszichoterápiák és pszichoanalízis elméleti háttere

Áttétel-Viszontáttétel

Az analitikus terápiák lényegi eleme az áttétellel történő munka. Az áttétel az az általános jelenség, hogy az emberek a múltjukban fontos személyekkel (pl. szülők, gondozók) kapcsolatos érzéseiket, indulataikat, fantáziáikat „átteszik”, rávetítik más fontos személyekre a jelenben. Ezek lehetnek pozitív, bizalomteli érzések, szexuális vágyak – vagy épp ellenkezőleg, félelem, bizalmatlanság, harag. A kapcsolati minták egy része segíti a kapcsolat fennmaradását, fejlődését, más részük azonban diszfunkcionális, nem helyzethez, adott személyhez illő – a múltból érkezve megzavarja a jelent.

Az analitikus terapeuta nem beszél a saját életéről, hogy a kliens, akár egy üres lapra, könnyen rávetíthesse saját tudattalan áttételi érzéseit, vágyait, elvárásait, félelmeit. Ezért izgalmas a kliens gyerekkora – a múltból sokszor felidéződnek azok a fontos figurák, akik meghatároznak egy viszonyulási módot. Az áttételről – habár tudattalan – tudomást szerezhetünk onnan, hogy megjelenik a jelenben, a fontos személyekhez (család, munkahely, barátok) fűződő kapcsolatokban és természetesen a terápiában is.

Az áttételt sokszor a terapeuta viszontáttételi érzései, az áttételi viszonyulásra adott válaszok jelzik. Nagyon egyszerűen: tudattalanul, érzelmileg reagálunk a velünk kapcsolatos érzésekre, a ránk kiosztott szerepre. A tudattalan áttétel alapján a páciens egy képet vetít ránk és annak megfelelően viselkedik, kiváltva ezzel a terapeuta adekvát – sokszor eleinte tudattalan – érzését, reakcióját. Ez tudatosul a terapeutában és ezt a tudást adja vissza megfelelő értelmezés formájában a kliensnek, így lehetővé téve a korábban tudattalan áttételi érzések tudatossá válását.

Pszichoanalitikus elméletek

Freud munkássága óta számos pszichoanalitikus elméletet fejlesztettek ki.  A legfontosabbak: énpszichológia, tárgykapcsolat elmélet, kötődés elmélet, szelfpszichológia, mentalizációs elmélet.

A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület szemináriumain és a Tündérhegyi Európai Pszichoterapeuta Képzés elméleti részében ezekkel részletesen megismerkedhettem. Munkámban elsősorban a tárgykapcsolat elmélet, kötődéselmélet és mentalizációs elmélet a meghatározóak.